Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Nadchodzące szkolenia i kursy

Intensywny Kurs Języka Angielskiego

Termin: 30.7 – 10.8.2018

Miejsce: ul. Strzegomska 55

Organizator: Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją

Link do strony: Zobacz szczegóły

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie: Indywidualne stypendia wyjazdowe - Działanie Marie Skłodowska Curie, Horyzont 2020

Termin: 26 kwietnia 2016 r.
Miejsce: sala konferencyjna nr 21 (II piętro)
Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, , ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław, Politechnika Wrocławska,

Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

program do pobrania

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie dla pracowników WNP z obsługi systemu APD

Termin: 26 maja 2015 r., godz. 13:00
Miejsce: ul. Strzegomska 55, sala 111

Organizator: Prorektor ds. realizacji strategii rozwoju, Dział Informatyzacji

 

Szkolenie doskonalące z zakresu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 dla powołanych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej auditorów wewnętrznych

Termin: 27 maja 2015 r., w godzinach od 10:00 do 16:00
Miejsce: ul. Wagonowa 9, sala 27

Organizator: Pełnomocniczka Rektora ds. jakości

Program szkolenia

Szkolenie „Jak przygotować wniosek aplikacyjny. Teoria i praktyka”

Termin: 14 kwietnia 2015 r., w godzinach od 10:30 do 17:00
Miejsce: ul. Strzegomska 55, sala 112

Organizator: Dział Analiz i Projektów

Szczegóły i program szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 marca 2015r. na adres aleksandra.dubiel@dsw.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Spotkania informacyjne dotyczące programu ERASMUS+

Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać na adres prorektor.rsr@dsw.edu.pl - szczegółowy plan będzie przesłany indywidualnie po zgłoszeniu

Termin: 29 stycznia - 2 luty 2015 r.,
Miejsce: ul. Wagonowa
9
Organizator: Prorektor ds. realizacji strategii rozwjou 

 

Szkolenie: Międzynarodowe projekty badawcze i stypendia naukowe w programie Horyzont 2020

Termin: 28 października 2014 r., w godzinach od 12:30 do 14:00
Miejsce: ul. Strzegomska 55, Aula

Organizator: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

szczegóły: www.dsw.edu.pl/nauka-i-badania/aktualnosci-nauka-i-badania/aktualnosc/news/miedzynarodowe-projekty-badawcze-i-stypendia-naukowe-w-programie-horyzont-2020/

 

Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych z zakresu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 dla powołanych auditorów wewnętrznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Termin: 28 kwietnia 2014 r., w godzinach od 10:30 do 15:30
Miejsce: ul. Wagonowa 9, indywidualna informacja przekazana będzie uczestnikom

Organizator: Pełnomocniczka Rektora ds. jakości


Szkolenie okresowe z zakresu BHP (tylko dla powiadomionych pracowników DSW)

Termin: 14 luty 2014 r. (piątek), godzina 11:00
Miejsce: budynek TWP, ul. Wagonowa 1, sala nr 5

Organizator: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Prowadzący - Wojciech Szymborski

 

Szkolenie dla nauczycieli akademickich dotyczące wprowadzania ocen do protokołów w USOSweb

dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Termin: 9 stycznia 2014 r., godzina 14:30 i 16:00
Miejsce: ul. Strzegomska 47, sala komputerowa nr 208

 

dla pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Zamiejscowego w Kłodzku

Termin: 10 stycznia 2014 r., godzina 9:00, 11:00, 13:00 (w zależności od zapisów)
Miejsce: ul. Wagonowa 9, sala komputerowa nr 14


dla pracowników Wydziału Nauk Technicznych i Studium Języków Obcych

Termin: 10 stycznia 2014 r., godzina 15:00
Miejsce: ul. Wagonowa 9, sala komputerowa nr 14

 

Szkolenie okresowe z zakresu BHP (tylko dla powiadomionych pracowników DSW)

Termin: 22 stycznia 2014 r. (środa), godzina 10:00
Miejsce: budynek TWP, ul. Wagonowa 1, sala nr 5

Organizator: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Prowadzący - Wojciech Szymborski

 

ZOTERO - menedżer bibliografii w pracy naukowca szczegóły >>

Termin:  WNP DSW, ul. Strzegomska 55, Wrocław (sala 107)
Miejsce:  29 listopada 2013 r. (piątek), godz. 10:00 – 12:00
Organizator:  Informacja naukowa; Prowadząca: Ewa A. Rozkosz, Specjalista ds. dokumentacji i informacji naukowej DSW 

 

Intensywny Kurs Języka Angielskiego 2013 szczegóły >>

5 - 23 sierpnia 2013 r, w godz. 1630-1930
Organizator: Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją
szczegółowe informacje

 

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w świetle nowych regulacji prawnych - teoria a praktyka

Termin: 21 czerwca 2013r., godz. 9.00 – 15.30
Miejsce: Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Strzegomska 55, sala 111
Organizator: Biuro Rektora

 

Szkolenie dla pracowników administracyjnych dotyczące obsługi studentów

Termin: 17 czerwca 2013 r, w godz. 13:00
Miejsce: sala seminaryjna nr 27 przy ul. Wagonowej 9
Organizator:  Biuro Rektora

 

Szkolenie rekrutacyjne dla pracowników recepcji Uczelni

Termin: 17 czerwca 2013 r, w godz. 830-1300
Miejsce: sala seminaryjna nr 27 przy ul. Wagonowej 9
Organizator:  Biuro Rektora

 

Doskonalenie systemu zarządzania jakością

Termin: 18 czerwca 2013 r, od godz. 1000
Miejsce: sala nr 8 przy ul. Wagonowej 9
organizator: Pełnomocnik Rektora ds. jakośc
program spotkania
  szczegóły >>

 

Dziecko w wielkiej SIECI 

Termin: 21 maja 2013 r, w godz. 1100-1500
Miejsce: ul. Strzegomska 55, aula
Organizator: Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień
szczegółowe informacje

 

Szkolenie dotyczące wprowadzania danych do USOS dla pracowników Instytutów  i Dziekanatów

Termin: 25 luty 2013 r., godz. 9:00
Miejsce: DSW, ul. Wagonowa 9, pok. 28
Prowadzący:  Lesław Jakub Paździor

 

Szkolenie dla auditorów wewnętrznych

Termin: 18 lutego 2013 r., godz. 1030 – 1530
Miejsce: DSW, ul. Wagonowa 9.
Prowadzący:  Grzegorz Bąk

 

Szkolenie z KRK plan szkolenia

Termin:  19-20 luty 2013
Miejsce:  WNP, ul. Strzegomska 55, sala 111
Prowadzący: dr inż. Dorota Piotrowska   


Szkolenie z zakresu BHP
– obowiązkowe dla powiadomionych pracowników DSW

Termin: 25 stycznia 2013r., Godz. 900, budynek TWP ul. Wagonowa 1, s. 12
Organizator: Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

Dorobek publikacyjny pracowników uczelni w świetle krajowej polityki naukowej szczegóły >>

Termin: 17 stycznia 2013 r., w godz. 1100-1500
Miejsce: ul. Strzegomska 55, sala 111,
Organizator: Informacja Naukowa DSW,
szczegółowe informacje, rejestracja

 

Szkolenie zamknięte „Pozyskiwanie funduszy europejskich – wybrane zagadnienia”

Uczestnicy: pracownicy Katedry Kulturoznawstwa
Miejsce: Wrocław
Termin: 14 stycznia 2013, godz. 11:00
Organizator/osoba prowadząca: Dział Analiz i Projektów, Izabela Beno

 

Podstawy języka migowego

październik-grudzien 2012 przez kolejne 6 tygodni,  Zajęcia realizowane będą w trybie wieczorowym,
Termin: środy, godz. 1500 – 1730
Organizator: Biuro wsparcia edukacyjnego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością


Psychologiczne aspekty pracy ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnością

Termin: 30 listopad 2012 r
Organizator: Biuro wsparcia edukacyjnego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

 

The Language of Culture and the Culture of Language

Termin: 27 listopada 2012r., godz. 16.00,
Miejsce: ul. Strzegomska 55, s. 118,
Organizator: Studium Języków Obcych DSW

Szczegółowe informacje: Interaktywne warsztaty dla lektorów j. angielskiego, prowadzone przez Michaelę Čaňkovą, metodyczkę nauczania literatury i kultury. Warsztaty dotyczyły wykorzystywania elementów kultury w nauczaniu j. obcego na przykładzie kultury celtyckiej.

 

Obsługa platformy e-learningowej MyEnglishLab

Termin: 8 października 2012r.,
Miejsce: ul. Wagonowa 1, s. 2,
Organizator: Studium Języków Obcych DSW

Szczegółowe informacje: Celem szkolenia było zapoznanie lektorów, rozpoczynających pracę ze studentami studiów stacjonarnych I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, z możliwościami platformy e-learningowe oraz zasadami jej obsługi.

 

Szkolenie z audiodeskrypcji

Termin: 28 listopad - 10 grudzień 2012 r., w godz. od 900 - 1545
Miejsce: ul. Strzegomska 55, Sala 113
Organizator: Biuro wsparcia edukacyjnego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością szczegóły: formularz zgloszenia

 

Określanie potencjału edukacyjno-zawodowego u studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

Termin: 19 grudnia 2012 r
Organizator: Biuro wsparcia edukacyjnego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością