Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Autorzy – Czytelnicy – Wydawcy

Od 2004 roku w DSW realizowany jest cykl wykładów otwartych dla społeczności Regionu, pod hasłem „Autorzy – Czytelnicy – Wydawcy”. Spotkania te mają formę seminarium prowadzonego przez kierownika Wydawnictwa Naukowego DSW - – prof. DSW dr hab. Ewę Kurantowicz i zaproszonego przez nią Autora wybranej publikacji.
W ramach cyklu Autorzy - Czytelnicy - Wydawcy, odbyły się następujące spotkania:
•    Ted Fleming, Habermas, teoria krytyczna i edukacja (27.05.2012)
•    Lotar Rasiński, Foucault i Laclau o podmiocie, władzy i dyskursie (30.03.2011)
•    Peter Alheit, „Polityki dyskursu” – całożyciowe uczenie się jako postmodernistyczna gra o władzę? (Na przykładzie sytuacji w Niemczech) (16.02.2011)
•    Lech Witkowski, Tożsamość i zmiana.  Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji (18.10.2010)
•    Tomasz Szkudlarek – redaktor naukowy polskiego wydania książki E. Laclau, Rozum populistyczny. (20.05.2009)
•    Elżbieta Matynia, Demokracja performatywana (02.12.2008)
•    Martha Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. (20.06.2008)
•    Marek Ordyłowski, Zbigniew Schwarcer, Leonard Szymański 50 lat wrocławskiego sportu (15.01.2008)
•    Ernesto Laclau, Chantal Mouffe Paradoks demokracji (10.06.2005)
•    Ernesto Laclau  Emancypacje. (10.06.2005)
•    Adam Szynol, Prasa codzienna na Dolnym Śląsku 1989 – 2003 (20.01.2005)
•    Ernesto Laclau  Emancypacje. (2004)