Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Modern Football a świat kibiców”

wydrukuj artykuł

Profesorowie z Austrii i Niemiec oraz plejada polskich naukowców z kilku ośrodków akademickich, wygłoszą referaty 22 maja 2019 podczas 9 Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modern football a świat kibiców” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.


Szanowni Państwo,

Profesorowie z Austrii i Niemiec oraz plejada polskich naukowców z kilku ośrodków akademickich, wygłoszą referaty podczas 9 Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modern football a świat kibiców”.

Konferencja poświęcona jest różnym aspektom piłki nożnej w Europie, a w szczególności zjawisku Modern Football w kontekście socjologii, prawa, bezpieczeństwa, kulturowości i psychologii. Konferencja odbędzie się 22 maja 2019 roku w auli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Początek o godz. 9.00.

Wstęp na konferencję jest otwarty dla wszystkich chętnych.

Organizatorami są: Stowarzyszenie „Kibice Razem” i Dolnośląska Szkoła Wyższa.


8.15 – 9.00

Rejestracja uczestników

 

Registrierung der Teilnehmer9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji

 

Eröffnung der Konferenz

 

9.15 – 9.35

prof. Radosław Kossakowski – Uniwersytet Gdański,

prof. Dominik Antonowicz – UMK w Toruniu

Od fanatyków do pikników.

Wokół typologii kibiców piłkarskich


Von Fanatikern zu Picknicks.

 Um die Typologie der Fußballfans

9.45 – 10.05

dr Georg  Spitaler –Universität  Wien

 

Fankulturen und Politik:

Ein historischer Streifzug

 

Kultura kibiców a polityka.

Wędrówka historyczna

 

10.15– 10.35

prof. Rudolf Muellner – Universität  Wien

Der Fußballklub Austria Wien 1938-1945: Biographische Aspekte

 
FK Austria Wien 1938 – 1945. 
Aspekty biograficzne

10.45 – 11.05

prof. Dariusz Wojtaszyn – Uniwersytet Wrocławski

 

Kibice piłkarscy w państwach bloku wschodniego - próba typologizacji na przykładzie NRD

 

Fußballfans in Ostblockländern - ein Versuch,

am Beispiel der DDR zu typologisieren

 

11.15 – 11.35

prof. Kai Reinhard –

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Eine Analyse von Fan-Liedern im DDR-Fußball

 in den 1970er und 1980er Jahren

 

Analiza piosenek fanów piłki nożnej w NRD

w latach 70. i 80. XX wieku

11.45 – 12.05

dr Przemysław Nosal – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

 

Tacy sami czy inni? Kibice i polityka

w Europie Środkowej i Wschodniej

 

Das gleiche oder die anderen? Unterstützer und Politiker in Mittel und Osteuropa

12.15 – 12.35

dr Mateusz Grodecki – Akademia Pedagogiki Specjalnej

w Warszawie

Koniec ery „Hoolifana”? O podziałach

w środowisku kibiców piłkarskich


Das Ende der "Hoolifan"? Auf Divisionen

im Umfeld von Fußballfans

12.45 – 13.05

dr Jakub Majewski – Kancelaria

Sejmu RP

 

Konstytucyjne prawa i wolności kibica

w świetle wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie klubowego zakazu stadionowego.

Die verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten eines Fans im Lichte des Urteils des Trybunal

Konstytucyjny vom 18. Juni 2018 zum Stadionverbot des Vereins.

13.15 – 13.35

Piotr Matecki –

SportWin Sp. z o.o.

Specyfika zachowań konsumenckich

w piłce nożnej


Die Besonderheit des Konsumverhaltens

im Fußball

13.45 – 14.05

dr Jarosław Kończak – Uniwersytet Warszawski

Bohaterowie reklamy piłkarskiej


Helden der Fußballwerbung

14.15 – 14.35

Adam Pawlukiewicz – Pentagon Reaserch

Mapy ciepła ekspozycji stadionowych - wykorzystanie technologii

w budowaniu wartości sportu

jako produktu marketingowego


Wärmekarten von Stadionausstellungen

-       der Einsatz von Technologie zur Schaffung

des Wertes des Sports als Marketingprodukt

14.45 – 15.05

dr Jacek Drozda

 

Post-futbolowe retro-fantazje.

Lokalność, kapitał i nowoczesność

w serialu dokumentalnym

„Sunderland ‘Til I Die”


Retro-Fantasien nach dem Post–Fußball. Lokalität, Kapital und Modernität

in der Dokumentationsreihe

"Sunderland 'Til I Die".

 

15.15 – 15.25

Lubomir Prask

Blind football – prawdy i mity

 
Blind football – Wahrheiten und Mythen

 

15.30 – 15.45

Michael Gabriel,

dr Dariusz Łapiński

“Kibice Razem” – fun-project


"Together Fans" –  Spaßprojekt

16.00

Zakończenie konferencji


Das Ende der Konferenz