Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

✎ BIURO ORGANIZACJI DYDAKTYKI ☟

Od 1 listopada 2018 r., decyzją Władz DSW, w celu usprawnienia organizacji dydaktyki, zmieniona została struktura Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Utworzone zostało Biuro Organizacji Dydaktyki - jednostka organizacyjna DSW, wchodząca w skład pionu Prorektora ds. kształcenia, powołana przez Kanclerza. Biurem Organizacji Dydaktycznej kieruje Dyrektor.

✎ ZAKRES DZIAŁANIA BOD: ☟

Do głównych zadań Biura należy obsługa administracyjna procesu dydaktycznego na obu wydziałach; układanie planu zajęć na wszystkich kierunkach studiów oraz jego aktualizacja; przekazywanie informacji o planie zajęć, jego zmianach do wykładowców i studentów.

 

Biuro Organizacji Dydaktycznej odpowiada za zawieranie umów cywilnoprawnych z nauczycielami na prowadzenie zajęć dydaktycznych, rozliczanie pensum oraz weryfikacja rachunków składanych przez nauczycieli, jak i za formalną kontrolę realizacji zajęć dydaktycznych; ustalanie i koordynację terminów konsultacji, zaliczeń i egzaminów oraz wprowadzanie i aktualizację programów studiów.

PRACOWNICY BIURA ORGANIZACJI DYDAKTYKI:

Rezerwacja sal dydaktycznych

Rezerwacja sal dydaktycznych we wszystkich obiektach należących do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej realizowana jest wyłącznie przez Biuro Organizacji Dydaktyki.

Godziny otwarcia:

10:00 - 15:00 | poniedziałek

10:00 - 15:00 | wtorek

10:00 - 15:00 | środa

10:00 - 17:00 | czwartek (w trakcie zjazdów)

nieczynne| piątek

08:30 - 15:30 | sobota (w trakcie zjazdów) 

nieczynne| niedziela

 

Adres:

ul. Strzegomska 55
53–611 Wrocław
pok. 302 (III piętro)

Kontakt:

 bod@dsw.edu.pl

Dyrektor Biura:

Elżbieta Leciejewska

✆ (71) 356 15 68

elzbieta.leciejewska@dsw.edu.pl

Plany zajęć 2019/2020

Plany zajęć dostępne są wyłącznie poprzez program Wirtualny Dziekanat. Za pomocą tego systemu student, słuchacz, jak i pracownik może sprawdzić następujące informacje: Plany zajęć dla kierunku, toku, grupy, sali, przedmiotu czy prowadzącego.

Kontakt: harmonogramy@dsw.edu.pl

WIRTUALNY DZIEKANAT - ZOBACZ PLANY ZAJĘĆ

Współpracujemy z: