Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Trzeci międzynarodowy doktorat projektu EDiTE obroniony!

wydrukuj artykuł

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Moniki Rusnak, doktorantki DSW i badaczki w programie EDiTE odbyła się 17 czerwca 2019.

Rozprawa doktorska zatytułowana, "Learning To Trust. Teacher Research in Support of Democratic Collaboration among Parents And Teachers", odkrywa różne wymiary nieufności w przestrzeni edukacyjnej. Badania w działaniu prowadzone z rodzicami, nauczycielami i uczniami oferują bogaty przegląd strukturalnych, relacyjnych i kontekstualnych barier utrudniających autentyczne edukacyjne partnerstwo pomiędzy tymi podmiotami.

Promotorem rozprawy doktorskiej była Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova, a koopromotorem Prof. Luis Tinoca z Uniwersutetu w Lizbonie. Dr hab. Anna Babicka-Wirkus była promotorem pomocniczym. Rozprawa doktorska była recenzowana przez Prof. Dr hab. Marię Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński) i Prof. dr hab. Marię Mendel (Uniwersytet Gdański).

18 czerwca 2019 Rada Naukowa DSW przyznała Monice Rusnak naukowy stopień doktora i jednocześnie nadała wyróżnienie jej rozprawie doktorskiej. Jako badaczka w programie EDiTE, Rusnak otrzymała również certyfikat potwierdzający europejski wymiar doktoratu w dziedzinie kształcenia nauczycieli.