Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Seminarium "Poza kulturową oczywistością" w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do udziału w pierwszym seminarium, którego tematyka jest wynikiem inspiracji dorobkiem naukowym Profesora Roberta Kwaśnicy, twórcy i pierwszego Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


Zapraszamy do udziału w pierwszym seminarium (29 października 2019) z cyklu: Poza kulturową oczywistością, które rozpoczyna spotkania naukowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w nowym roku akademickim 2019/2020. 

Pedagogiczne kategorie racjonalności i działania komunikacyjnego to wciąż najistotniejsze elementy współczesnego kształcenia nauczycieli, a troska o tę profesję stała się powinnością niezbywalną.

Zapraszamy do rozmowy o szkole i rzeczywistości, wokół pytań: Jaka powinna być szkoła? W jakim kierunku może/powinna się zmieniać? Co w tym obszarze zmian jest najważniejsze? Dlaczego potrzebna jest systemowa zmiana edukacyjna? Jak współcześnie pedagogika pyta/może pytać o uwarunkowania przyjmowanego obrazu świata? Jak się dokonuje pedagogiczna autorefleksja, jak pedagogika pyta, jak pojmuje siebie samą?

Pomysłodawczyniami cyklu seminariów "Poza kulturową oczywistością" są Doktorantki Profesora Roberta Kwaśnicy, które wykorzystały tytuł jednej z Jego ostatnich publikacji jako motto tych spotkań.

Podczas Seminarium Wydawnictwo Naukowe DSW zaprezentuje opublikowaną książkę Roberta Kwaśnicy, pierwszą z serii "Poza kulturową oczywistością", a także numer specjalny kwartalnika "Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja," który jest dedykowany pamięci Twórcy i pierwszego Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Serdecznie zapraszamy 29 października od godz.9.15 do 14.15 do budynku przy ul.Strzegomskiej 55, s.111.