Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Rozwijaj swoje kompetencje zawodowe!

wydrukuj artykuł

Ciekawe formy dodatkowego wsparcia dla studentów dsw finansowane ze środków unijnych.


Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z:

  • Rozmaitych szkoleń, kursów i warsztatów (np. przedsiębiorczości, pierwszej pomocy, komunikacji interpersonalnej, assessment center i innych)
  • Programu mentoringowego (indywidualnych konsultacji z doświadczonym mentorem - specjalist(k)ą z danej branży)
  • Programu stażowego (120 godzin płatnego stażu)
  • Spotkań z pracodawcami (targi pracy, wizyty studyjne, oferty pracy, stażu, praktyki)
  • Indywidualnych konsultacji z doradcą kariery (określania predyspozycji zawodowych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych - CV, LM itd.)

Oferowane formy podnoszenia kompetencji skierowane są do wszystkich studentów i studentek DSW 4 ostatnich semestrów studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Szczegóły znajdziesz w Biurze Karier DSW:

ul. Strzegomska 47 (budynek WNSiT)

pok. nr 107

tel.: 71 355 14 38

e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl;

strona: www.biurokarier.dsw.edu.pl/dla-studentaabsolwenta

www.rozwoj.dsw.edu.pl 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu