Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Roskilde University International PhD Summer School 2018

wydrukuj artykuł

Rekrutujemy doktorantów z DSW


Zapraszamy doktorantów Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej do udziału w Międzynarodowej Szkole Letniej dla Doktorantów, Lifelong Learning, Professional Development and Social Innovation, która odbędzie się w dniach od 14 do 17 sierpnia 2018 na Uniwersytecie w Roskilde w Danii.

Wydział Nauk Pedagogicznych DSW jest współorganizatorem szkoły i oferuje trzy miejsca dla najlepszych kandydatów. W programie udział wziąć mogą studenci studiów doktoranckich DSW biegle władający językiem angielskim. Za spełnienie warunków udziału i ukończenie programu studenci studiów doktoranckich otrzymują 3 punkty ECTS.

Prosimy zainteresowanych kandydatów o przesłanie do 16 maja na adres iisce@dsw.edu.pl, listu motywacyjnego w języku angielskim oraz imię i nazwisko opiekuna naukowego i jednego wykładowcy gotowego udzielić rekomendacji.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: http://events.ruc.dk/IMT-PhD-summerschool2018