Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Profesor Jerzy Kochanowicz oraz dr Aneta Kochanowicz na Uniwersytecie w Katanii (Erasmus)

wydrukuj artykuł

Prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz wziął udział w seminarium naukowym pt. „Nauki humanistyczne, interdyscyplinarność, specyfika pedagogiki – kwestia nadal otwarta”, które odbyło się w dniu 9 maja 2018 roku na Uniwersytecie w Katanii. Prof. Kochanowicz wygłosił referat w języku włoskim pt. „Pedagogika w Polsce – problemy z jej zakresem pojęciowym oraz statusem naukowym”. W seminarium uczestniczyli badacze z włoskich uniwersytetów, zajmujący się historią edukacji oraz pedagogiką ogólną. Wizyta na Uniwersytecie w Katanii została zrealizowana w ramach programu Erasmus.

 

Dr Aneta Kochanowicz poprowadziła w dniu 8 maja 2018 roku seminarium szkoleniowe dla ponad 80 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z Katanii na Sycylii. W seminarium wzięli też udział nauczyciele akademiccy i studenci pedagogiki. Dr Kochanowicz mówiła o „Komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością”, przedstawiając m.in. najnowsze polskie urządzenie C-Eye, wykorzystywane w komunikacji za pomocą wzroku z dziećmi niemówiącymi. Wizyta na Uniwersytecie w Katanii została zrealizowana w ramach programu Erasmus.