Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Otwarty wykład prof. Danuty Rode nt. psychologicznych uwarunkowaniach przemocy domowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

wydrukuj artykuł

Instytut Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej rozpoczyna cykl spotkań z wybitnymi psychologami pn. "Psychologia wobec ważnych problemów współczesności." Pierwsze z nich odbędzie się 25 stycznia 2018r. o godz. 11:00 w Centrum Konferencyjnym DSW przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu. Wykład pt. "Psychologiczne uwarunkowania przemocy domowej" wygłosi prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Danuta Rode. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.


Przemoc domowa jest nadal jednym z największych wyzwań dla służb i instytucji powoływanych i upoważnionych do walki z tym zjawiskiem. Jak wynika z policyjnych statystyk, ilość działań podjętych w procedurze „Niebieskie Karty” wyłącznie przez Policję (bez danych z działalności innych, upoważnionych do zwalczania przemocy domowej, podmiotów pozapolicyjnych) w 2016 roku wyniosła blisko 92 tysiące osób. To o 15 tys. ofiar więcej od 2012 roku, kiedy zmienił się system rejestracji statystycznej w związku z przemocą domową. "Niebieska Karta" służy przede wszystkim dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie i ocenie potencjalnego zagrożenia. Często jest także dowodem w sprawach sądowych.

Psychologiczne uwarunkowania przemocy domowej, to temat wystąpienia i m.in. przedmiot badań prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Danuty Rode, która 25 stycznia 2018r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, przedstawi czynniki wpływające na powstawanie przemocy w rodzinie. Badaczka swoim wykładem zainauguruje cykl spotkań z wybitnymi psychologami, które regularnie organizować będzie Instytut Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Profesor Danuta Rode jest autorką wielu publikacji, w tym książki pt. "Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie: charakterystyka sprawców". Autorka dokonuje charakterystyki przemocy jako przejawu agresji interpersonalnej, prezentuje definicje przemocy, jej formy i skutki, rozmiary przemocy oraz definiuje pojęcie agresji i agresywności. Przedstawia również przemoc w rodzinie w uregulowaniach prawnych w rozumieniu prawa karnego, pokazuje klasyfikacje przestępstw z użyciem przemocy ze szczególnym wyróżnieniem przestępstwa znęcania się nad członkami rodziny. Analizuje też funkcjonowanie człowieka w sytuacji, szczególnie w sytuacji trudnej, która ma kluczowe znaczenie dla wyjaśniania relacji interpersonalnych w rodzinie.

*** prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Danuta Rode jest ekspertem w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, biegłym sądowym z wieloletnim stażem. W pracy naukowej koncentruje się na uwarunkowaniach przemocy w rodzinie, analizując to zagadnienie z perspektywy agresorów i odwołując się do ich funkcjonowania psychospołecznego oraz psychopatologicznych mechanizmów osobowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z rodzinami dysfunkcyjnymi. prowadzi szkolenia dla kadry sędziowskiej, kuratorskiej i nauczycielskiej. Jest także mediatorem w sprawach karnych. To autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny psychologii sądowej i klinicznej, w szczególności przemocy w rodzinie, kryminogenezy przestępczości nieletnich, opiniodawstwa sądowego, zaburzeń zachowania, tym poczytnych książek: "Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie: charakterystyka sprawców" (2010), "Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych" (2015), "Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa" (2016).