Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Międzynarodowe obrony doktorskie - świętujemy sukces projektu European Doctorate in Teacher Education (EDiTE – Horyzont 2020, akcja MCS-ITN)

wydrukuj artykuł

14 i 19 marca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej gościliśmy dwa międzynarodowe wydarzenia – obrony doktorskie stypendystów i doktorantów Marie Curie Skłodowska Research: Josefine Wagner (Niemcy) i Tamasa Totha (Węgry). Josefine Wagner i Tamas Toth byli uczestnikami prestiżowego programu finansowanego przez Unię Europejską – Horyzont 2020, European Doctorate in Teacher Education (EDiTE) i przez trzy lata prowadzili badania, które doprowadziły ich do napisania prac doktorskich. W sieci badaczy EDiTE w Dolnośląskiej Szkole Wyższej badania prowadziły również: Lucie Bucharova i Monika Rusnak (które już złożyły dysertacje i obronią je w niedalekiej przyszłości), Agnieszka Licznerska, Ewa Stoecker, Beata Telatyńska i Beata Zwierzyńska.

W swoich transnarodowych projektach badań etnograficznych, Josefine Wagner i Tamas Toth skoncentrowali się na zbadaniu sposobów w jakich szkoły europejskie radzą sobie ze sprawiedliwością społeczną i inkluzją. Praca Wagner zatytułowana, Struggling for Educational Justice in Disabling Societies: A Multi-Sited School-Based Ethnography on Inclusive Policies and Practices in Poland, Austria, and Germany, to jakościowy portret etnograficzny przedstawiający sposób w jaki szkoły w Niemczech, Austrii i Polsce radzą sobie z polityką UE w zakresie edukacji inkluzyjnej. Rozprawa napisana została pod okiem prof. DSW dr hab. Hany Cervinkovej z DSW (dyrektor projektu EDiTE w Polsce) i Univ.-prof. Dr. Mag Michaela Schratza z Uniwersytetu w Innsbrucku, który jednocześnie jest pomysłodawcą EDiTE i koordynatorem konsorcjum realizującego projekt. W obronie doktorskiej 14 marca udział wzięli również: promotor pomocnicza, badaczka edukacji i Holocaustu, dr Juliet Golden (USA) oraz recenzenci, prof. Graciela Slesaransky Poe z Arcadia University (USA) i prof. dr hab. Zenon Gajdzica z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, którzy wnioskowali o nadanie rozprawie wyróżnienia.

19 marca, Tamas Toth obronił pracę zatytułowaną, Crossing the Threshold in the Margins: From the Critique of Ideology Towards Emancipatory Practices, teoretyczną rozprawę studiów etnograficznych zainspirowaną wykluczeniem edukacyjnymj społeczności romskiej w Europie Centralnej, napisaną pod kierunkiem promotora prof. DSW dr hab. Lotara Rasińskiego i kopromotora Dr. hab György Meszarosa z Uniwersytetu ELTE z Budapesztu. Recenzenci, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. Eva Szabolcs z Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie złożyli wniosek o wyróżnienie rozprawy. Tego samego dnia, Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej nadała stopnie doktorskie obojgu kandydatom, Josefine Wagner i Tamasowi Tothowi. W ramach międzynarodowych umów o wspólnym przewodzie doktorskim, dr Wagner otrzyma równolegle stopień doktora z Uniwersytetu w Innsbrucku, a dr Tamas Toth z Uniwersytetu ELTE.