Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Kolejny międzynarodowy doktorat w DSW!

wydrukuj artykuł

Obrona doktorska Lucie Bucharovej (stypendystki Marie Curie Skłodowska i badaczki w prestiżowym projekcie Unii Europejskiej finansowanym ze środków programu Horyzont 2020, European Doctorate in Teacher Education) odbyła się 18 lipca w Wrocławiu. Wydarzenie o międzynarodowym charakterze goszczone było przez Dolnośląską Szkołę Wyższą, a swoją obecnością zaszczycili nas członkowie społeczności EDiTE z całej Europy. Komisja Doktorska składała się z profesorów DSW oraz Uniwersytetu w Lizbonie, gdzie Lucie prowadziła badania i studiowała podczas dwóch semestrów spędzonych w Portugalii.

Jej praca doktorska zatytuowana “Grammars of Schooling in the Post Authoritarian Context. Comparative Study of Changing Teaching Practices in Elementary Education in Czech, Polish and Portuguese Schools”, opisuje metaforę, która tłumaczy jak głęboko zakorzenione są zasady i tradycje we współczesnych szkołach. Poprzez międzynarodowe badania, Bucharová zaprezentowała fenomenograficzną analizę zachowań nauczycieli w szkołach podstawowch w Polsce, Czechach i Portugalii, którzy zmienili, bądź nie zmienili podejścia do praktyki nauczycielskiej w odpowiedzi na transformacje społeczne i kulturowe.

Dysertację Lucie pisała była pod kierunkiem prof. Marii Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marii Jaoa Mogarro (Uniwersytet w Lizbonie) oraz dr Anny Babickiej-Wirkus (Akademia Pomorska w Słupsku). Oboje recenzentów – prof. Dorota Gołębniak z  Collegium Da Vinci i prof. António Gomes Ferreira z Uniwersytetu w Coimbrze  wniosło o wyróżnienie pracy. Tego samego dnia, Rada Naukowa Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW nadała Lucie Bucharovej stopień doktora nauk pedagogicznych oraz wyróżniło pracę. W ramach umowy o podwójnym doktoracie EDiTE, dr Bucharova otrzyma również tytuł doktora z Uniwersytetu w Lizbonie.