Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Kolejne książki profesora Adama Zycha

wydrukuj artykuł

Nakładem Wydawnictwa Naukowego „Śląsk” w Katowicach został ogłoszony zbiór esejów i szkiców z gerontologii pt. "Młodość utracona. Odkrywana starość", pióra prof. zw. dra hab. Adama A. Zycha.


Autor rozważa w tej monografii rozwój i główne idee pedagogiki starzenia się i starości, którą zajmuje się od trzydziestu już lat, ukazując cele i główne zadania geragogiki oraz podstawowe jej nurty, omawia też zjawisko akceleracji procesu starzenia się i koncepcję pomyślnej starości, ukazując blaski i cienie podeszłego wieku, czyli ciemność starości, ale i jej światłość, odnosząc pracę do krótko- i długowieczności, analizując relacje pomiędzy ekologią a gerontologią oraz podejmując problem godzenia się na stare lata z przestrzenią, miejscem i czasem.

Przedmiotem kolejnych esejów i szkiców są: starość jako dar losu, życiowe zadanie i wyzwanie dla przyszłości, prawa ludzi starzejących się i starych, propozycja modelowego rozwiązania przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych, obraz starości w poezji i we fraszkach, psychoanalityczna koncepcja człowieka starego, zbiór ten zamyka autor poważnymi kwestiami wiary, losu i mądrości u schyłku życia ludzkiego, wskaźnikowania jego jakości, oraz analizą relacji: juwentologia ‒ geragogika.

Z kolei w krakowskiej Oficynie Wydawniczej „Impuls” ukazało się czwarte wydanie Leksykonu gerontologii, którego autorem jest profesor Adam Zych.

Promocja obydwu pozycji będzie miała miejsce podczas panelu dyskusyjnego AKTYWIZACJA+ na Międzynarodowych Targach Seniora w Kielcach w dniu 12 października 2019 r.

Szersza informacja na stronach:
 http://www.slaskwn.com.pl/sklep/mlodosc-utracona-odkrywana-starosc
www.impulsoficyna.com.pl/katalog/leksykon-gerontologii,502.html oraz