Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Jak efektywnie prowadzić wydawnictwo? Szkolenie w DSW

wydrukuj artykuł

W dniu 27.09.2019 redaktorzy czasopism wydawanych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą spotkali się na szkoleniu "Jak efektywnie prowadzić i rozwijać czasopismo naukowe".


Szkolenie zorganizowane zostało w ramach ministerialnego projektu "Wsparcie dla czasopism naukowych", w którym biorą udział nasze czasopisma: Studia Poradoznawcze i Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

Uczestnicy korzystając z doświadczenia prowadzących szkolenie, zdobytego w pracy redaktorów międzynarodowych czasopismach naukowych, mieli okazję przedyskutować rozwiązania służące efektywnemu prowadzeniu czasopism, ich promocji i rozwoju, co w rezultacie podniesie rangę czasopism i pozwoli na indeksowanie w największych naukowych bazach danych.