Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Informacja dla Studentów i Pracowników DSW

wydrukuj artykuł

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego Dolnośląska Szkoła Wyższa stosuje się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach dydaktycznych, czy zamykanie Uczelni.

Zalecenia:

    - Często myj ręce.
    - Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania.
    - Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
    - Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy    medycznej.

ZOBACZ: 
Ministerstwo Zdrowia - co powinieneś wiedzieć o koronawirusie: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni odwiedziłeś północne Włochy, Chiny, Koreę Południową, Iran, Japonię, Tajlandię, Wietnam, Singapur lub Tajwan lub miałeś kontakt z osobami odwiedzającymi te kraje i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 
- gorączka, 
- kaszel, 
- duszność i problemy z oddychaniem,
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

- Głównego Inspektoratu Sanitarnego
https://gis.gov.pl/

- Ministerstwa Zdrowia: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
www.premier.gov.pl