Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

EDiTE Summer School: Research Intensive Module

wydrukuj artykuł

Budapeszt, 11-15 czerwca 2018


Dobiega końca międzynarodowa szkoła letnia skierowana do doktorantów i wykładowców uczestniczących w European Doctorate in Teacher Education – EDiTE, projekcie finansowanym ze środków programu badawczo-innowacyjnego Unii Europejskiej, Horyzont 2020, działanie Marie-Skłodowska-Curie.

W ramach projektu, ponad 20 młodych naukowców z 11 krajów (Bhutan, Czechy, Ekwador, Niemcy, Grecja, Węgry, Nepal, Polska, Serbia, Syria, USA), na pięciu uniwersytetach partnerskich (Uniwersytet w Innsbrucku, Uniwersytet Eötvös Loránd w Budapeszcie, Uniwersytet w Lizbonie, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), pracuje pod kierunkiem opiekunów naukowych nad indywidualnymi projektami badawczymi w ramach wspólnego programu studiów doktoranckich EDiTE.

Dolnośląską Szkołę Wyższą reprezentują: prof. Hana Cervinkova, prof. Maria Czerepaniak-Walczak, dr Anna Babicka, Ula Kłobuszewska oraz doktoranci: Lucie Bucharova, Agnieszka Licznerska, Monika Rusnak, Ewa Stoecker, Beata Telatyńska, Tamas Toth, Josefine Wagner, Beata Zwierzyńska.

Szkoła letnia pt. "Research Intensive Module", zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie, była dla nich wszystkich okazją do zaprezentowania wyników badań i konsultacji wniosków, wynikających z ponad dwuletnich prac badawczych.