Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. DSW w składzie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

wydrukuj artykuł

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. DSW została wybrana do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN) na kadencję 2020-23.


Profesor Bogusława Dorota Gołębniak jest pedagogiem, specjalizuje się w pedeutologii, dydaktyce, pedagogice szkoły wyższej, metodologii badań nauczycielskich. Od 2002 roku Pani Profesor pełniła funkcję Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Autorka książek, artykułów naukowych i metodycznych upowszechniających w Polsce „nowe myślenie” o nauczaniu i edukacji nauczycieli. Do najbardziej znaczących osiągnięć w tym zakresie zaliczyć można takie publikacje, jak dwukrotnie wydaną książkę Edukacja poprzez język, Warszawa 1996; 1999 (współautorstwo G. Teusz), monografię Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Poznań-Toruń 1998, redakcję pracy zbiorowej Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002. Jest współautorem i redaktorem V części podręcznika akademickiego Pedagogika, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) (Szkoła – kształcenie – nauczyciel, PWN, Warszawa 2003).

 

Nagrody i wyróżnienia: otrzymała nagrodę Rektora UAM (1999) oraz dwukrotnie nagrodę Rektora DSWE TWP (2002; 2004). Dwa pisane i współredagowane przez nią podręczniki uzyskały nagrody i wyróżnienia: Podręcznik akademicki Pedagogika (III Nagroda za najlepszy podręcznik akademicki w 2003 r.), Uczenie metodą projektu (wyróżnienie Ministra Edukacji narodowej na IX Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA’2002). Więcej informacji TUTAJ.