Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

Certyfikowani Mistrzowie Dydaktyki w DSW

wydrukuj artykuł

Dr Helena Wyligała i dr Agnieszka Zembrzuska, wykładowczynie DSW, uczestniczyły w konferencji finałowej w ramach szkolenia Masters of Didactics (Mistrzowie Dydaktyki), realizowanego przez Uniwersytet w Groningen w Niderlandach (Holandii).


Obie Panie Doktor otrzymały certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje w ramach kursu Fundamentals of University Teaching and Tutoring Programme. W ramach 150 godzin szkoleniowych, dr H. Wyligała i dr A. Zembrzuska od kwietnia 2019 r. do stycznia 2020 r. wykonywały zadania treningowe pod opieką trenerów i tutorów z Uniwersytetu w Groningen, związane z doskonaleniem umiejętności dydaktycznych, poznawały nowoczesne metody kształcenia studentów oraz zastosowanie nowych technologii w nauczaniu. W ramach technik pracy wykładowcy akademickiego pogłębiały wiedzę na temat oceniania kształtującego i informacji zwrotnej, tutoringu, refleksji i obserwacji nauczycielskiej, mikrocykli w nauczaniu, efektywnego planowania celów kursu oraz weryfikacji efektów kształcenia.

Szkolenie, w którym wzięły udział wykładowczynie DSW, jest częścią programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mistrzowie Dydaktyki” (Masters od Didactics), w którym bierze udział Dolnośląska Szkoła Wyższa. W ramach projektu 20 wykładowców DSW szkoli się w najlepszych na świecie uniwersytetach europejskich (pierwsza setka wg Rankingu Szanghajskiego): w Niderlandach, Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii i w Norwegii.